documentatie

Vlieginformatie, raadgevingen voor goede controle over uw toestel

Hexaquadrone uit Lichtaart ontvangt deze week een team van het Chinese TTA, producent van landbouwdrones, dat uitleg en demonstraties komt geven. Het Kempense bedrijf verkoopt drones voor professioneel gebruik en is invoerder van TTA, de grootste fabrikant van landbouwdrones.
Hexaquadrone werd twee jaar geleden opgericht door Michel Ratiau. “Ik was ouder dan 50 en ondanks meer dan 200 sollicitaties werd ik nergens aangenomen. Toen heb ik beslist om mijn eigen zaak te beginnen, met de hulp van het Starterslabo (dat beginnende ondernemers helpt een businessplan op te stellen, red).” Ondertussen steekt ook Michels zoon Mike een handje toe.

Verouderde wetgeving
Fotografen, architecten, landbouwers,… Voor professionele drones kunnen zij terecht in Lichtaart. Hoewel het voor die laatste categorie momenteel nog wat onduidelijk is. “Er is een grote vraag naar drones maar we merken ook een grote terughoudendheid. De wetgeving dateert nog van 100 jaar geleden en sluit niet aan bij de praktijk. Zo mogen landbouwers niet sproeien met drones.”

In september zou er een nieuwe Europese wetgeving komen, maar die laat nog op zich wachten. “Wij zijn in elk geval klaar wanneer het zover komt. In Vlaanderen zijn twee merken landbouwdrones beschikbaar, wij zijn verdeler van het Chinese TTA. Een team van hen komt een week lang geïnteresseerden demonstraties en informatie geven. Dat gaat om professionelen, particulieren maar ook de landbouwafdeling van Thomas More Geel heeft al interesse getoond.”

Drones in de landbouw

Inspiratiesessie door Agropolis, EUKA en Innovatiesteunpunt

Johan Coart

Hoe kan je beter schade aan je gewassen opmeten dan met een drone? Hoe kan je nauwkeuriger de evolutie van je gewassen opvolgen dan met een drone? Hoe kan je op tijd infecties detecteren en re-actief en heel plaatselijk ingrijpen? Hoe weet je waar op je perceel de bodem te droog is en waar je – heel gericht – meststoffen moet toedienen? Hoe kan je makkelijk beelden van schade maken in het kader van een schadedossier? Juist ja, met een drone. Dronetechnologie is een behoorlijk nieuwe technologie, maar ze wordt nu al steeds vaker toegepast voor professionele doeleinden – ook binnen land- en tuinbouw. Een verslag van een boeiende inspiratiesessie in Sint-Truiden over het (groeiend) gebruik van drones in land- en tuinbouw.

Toepassing: schade door everwijnen

Sinds 2006 leven er opnieuw everzwijnen in Vlaanderen – vooral in Limburg.

Deze beesten houden ervan te wroeten in de grond, met schade in graslanden tot gevolg. Bovendien rollen de volwassen everzwijnen zich in maisvelden om er zo voor te zorgen dat hun kleintjes hieraan kunnen. Dat doen ze niet aan de rand van een maisveld, want dan zijn ze onbeschut. Ze rollen zich dus het liefst in het midden van een veld, waardoor je de schade nauwelijks kan waarnemen als je voor het veld staat.

Doctoraatsstudente Anneleen Rutten van de Universiteit Antwerpen ontwikkelde een methode om dit soort schade met een drone (cfr. video) nauwgezet in kaart te brengen.

Hieronder zien we het resultaat van meerdere sterk overlappende luchtfoto’s die gecombineerd werden tot één beeld. Dat beeld wordt vervolgens met een algoritme (objectief en nauwkeurig) opgedeeld in beschadigde (rood gemarkeerd) en onbeschadigde stukken.

Wildschwein

Toepassing: graanvariëteiten scoren

Ook AVEVE heeft de innovatieve dronetechnologie omarmd. Zij gebruiken drones om via MAPEO verschillende graanvariëteiten objectiever te kunnen scoren. Evert Deseure en Dieter Peeters lichten verder toe.

Nieuwe graanrassen worden op heel wat parameters gescreend, zoals wintervastheid, ziektetolerantie, legervastheid enz.

Door gebruik te maken van drones kunnen zij meer parameters scoren (ook niet-visuele: zie verder onder ‘Types’) en kunnen zij dat nauwkeuriger doen. Dit stelt hen in staat in het veredelingsproces een betere selectie maken in de verschillende graanvariëteiten.

Dit loont, ook voor jou als landbouwer. Op deze sterke onderbouwde manier kan AVEVE met goede variëteiten op de markt komen, en kunnen zij beter advies op maat geven rond die variëteiten:  afhankelijk van jouw bodemsoort (zand, zandleem, klei, enz.) en afhankelijk van jouw regio.

Types

Er bestaan 3 types van drones:

 • De multirotor-drone is wellicht het meest gekende type en vliegt op basis van meerdere kleine rotoren (voorbeeld: de DJI Phantom);
 • De zogenaamde ‘fixed wing’, die lijkt op een supersonisch vliegtuigje (voorbeeld: de SenseFly eBee Plus);
 • Het hybride type drone dat de voordelen van beide vorige types combineert: dit soort drone kan net zoals de multimotor-drone verticaal opstijgen en landen, en het kan zoals de fixed wing efficiënt in de lucht blijven. De technologie achter deze hybride drones is echter nog niet ‘mainstream’ en nog heel duur.

Rotor

Voorbeeld van een multirotor-drone met 12 motoren (ILVO)

Fixed

Voorbeeld van een fixed wing

Naargelang van de toepassing met een drone heb je een ander type van camera nodig. Klaas Pauly van VITO geeft ons een overzicht van de soorten camera’s die er bestaan:

 • De RGB-camera is een gewone camera die met een zeer hoge resolutie een reeks overlappende foto’s of een video kan capteren. Deze camera wordt gebruikt voor fotogrammetrie: het nauwkeurig kunnen meten van afstanden of hoogtes;

RGB

(beeld VITO)
 • Multi- of Hyperspectrale camera’s meten buiten de – voor onze ogen – zichtbare zone en dat doen ze heel gedetailleerd. Door middel van reflectie kunnen deze camera’s verschillen aantonen tussen gezonde en gestresseerde planten. Ook biomassa, water, stikstof, … op het veld kan zo gemeten worden. Dit type camera kan nauwkeurig de hoeveelheid en de gezondheid van vegetatie in beeld brengen en opvolgen;
 • Een thermale camera is een warmtebeeldcamera. Temperatuurverschillen in de vegetatie kunnen wijzen op stress;
 • Een LIDAR tot slot is een scanner die aan hoge frequentie puntmetingen uitvoert – zowel in de topvegetatie als de onderliggende grond.

Wetgeving

Om in België voor professioneel doeleinde een drone te mogen besturen moet je:

 • een (piloten)licentie hebben om in publiek domein te vliegen;
 • je houden aan de regelgeving inzake privacy;
 • je drone laten registreren;
 • een verzekering hebben.

Het klinkt behoorlijk ridicuul, maar de wetgeving rond drones verschilt van land tot land in Europa. Zo mag je in België bijvoorbeeld (in klasse 1) tot 90 meter hoog vliegen (klasse 2 tot 45 meter en privé tot 10 meter), terwijl dat in Italië vlotjes kan tot 150 meter.

“Dit impliceert dat wanneer je bijvoorbeeld een rijbewijs haalt in België, dit rijbewijs niet gevalideerd wordt in bijvoorbeeld Nederland”, vervolledigt Mark Vanlook van EUKA (Vlaamse dronecluster die je als landbouwbedrijf en toeleverancier kan helpen met het detecteren en opstarten van innovatietrajecten) / Droneport (incubator in de drone-industrie waar je toepassingen in- en outdoor kan testen) zijn uitleg.

De wetgeving verbiedt momenteel autonoom vliegende drones (of zelfrijdende tractors) in België. De drone moet binnen het zichtbereik (de zogenaamde ‘Visual Line Of Sight’ of VLOS) van de piloot blijven.

De toekomst

Dronetechnologie hoort thuis onder de bredere noemer van ‘precisielandbouw’ of ‘smart farming’.

Precisielandbouw is een geavanceerde vorm van landbouwmechanisatie die beoogt planten en dieren heel nauwkeurig de behandeling te geven die nodig is. Na metingen via sensoren (vanop drones) enz. kan je zo min mogelijk mest en gewasbeschermingsmiddelen gebruiken (enkel waar nodig) om zoveel mogelijk kwaliteit en opbrengst te genereren.

De toegevoegde waarde is wetenschappelijk bewezen en bevordert ook de duurzaamheid.

Koen Mertens van ILVO schetst de evolutie die precisielandbouw al gemaakt heeft:

Precisie

“De komst van precisielandbouw werd gestuwd door het gebruik van de GPS.” Bij precisielandbouw 1.0  kon een GPS worden ingezet om een homogene dosis meststoffen of gewasbeschermingsmiddelen binnen de grenzen van het veld te verspreiden.

Vandaag zijn we geëvolueerd naar precisielandbouw 2.0, die geen uniforme behandeling meer beoogt op perceelniveau. Een perceel wordt door middel van foto’s of informatie afkomstig van allerhande sensoren in kaart gebracht. Naargelang van de nood kan je vervolgens variabel meer of minder meststoffen of gewasbeschermingsstoffen toedienen aan de verschillende zones binnen dat perceel.

Om verder te evolueren naar precisielandbouw 3.0 – op maat van de plant en zelfs op maat van het blad –  moeten er nog een aantal technologische beperkingen overwonnen worden, maar ontbreekt vooral de interpretatie van de aangeleverde data om te komen tot beslissingsmodellen die de landbouwer kunnen ondersteunen in zijn dagelijks beheer.

Precisielandbouw 3.0 is de toekomst! En drones zullen daar zonder twijfel een rol in spelen. Drones zijn immers een uitstekend platform voor heel wat sensoren die voor heel veel data kunnen zorgen.

Data is het nieuwe goud.

Een grote uitdaging die op ons afkomt is de enorme hoeveelheid data. Deze zal worden aangeleverd en geanalyseerd door nieuwe technologieën zoals Internet of Things (IoT) en artificiële intelligentie (AI), en toelaten om meer informatie te halen uit de data.

Zover staan we vandaag nog niet. “Er moet nog gesleuteld worden aan veiligheid, zodat drones bijvoorbeeld met sense-and-avoid-technologie autonoom objecten kunnen ontwijken”, vult Koen aan. Ook de batterij-autonomie zal nog toenemen, maar om helemaal op kruissnelheid te komen hebben we een flexibelere wetgeving nodig en makkelijk bruikbare oplossingen die ook economisch relevant zijn binnen de landbouwsector.

What should be d(r)one in the future of food?

Autonome drones zullen in 2019 boven DronePort en het industrieterrein van Brustem patrouilleren en alle verdachte feiten signaleren aan een privébewakingsfirma. Van brand tot inbraak en vandalisme.DBV-ARCHITECTEN

Geautomatiseerde luchtbewaking moet werk van securitybedrijven beter en veiliger maken

Brustem bewaakt door patrouillerende drones

SINT-TRUIDENDronePort in Brustem, de eerste campus voor bedrijven die zich bezighouden met dronetechnologie, wordt vanaf volgend jaar bewaakt door patrouillerende drones. In een eerste fase worden die nog bestuurd door piloten, daarna zouden de securitydrones zelfstandig vliegen. Deze vorm van geautomatiseerde luchtbewaking is een primeur voor ons land. Enige voorwaarde is dat België snel de nieuwe Europese dronewetgeving toepast die vanaf 2019 in voege treedt. Pas dan ligt de weg helemaal open om zelfstandige drones een actieve rol te laten spelen in de beveiliging

Geautomatiseerde luchtbewaking moet werk van securitybedrijven beter en veiliger maken

Brustem bewaakt door patrouillerende drones

SINT-TRUIDENDronePort in Brustem, de eerste campus voor bedrijven die zich bezighouden met dronetechnologie, wordt vanaf volgend jaar bewaakt door patrouillerende drones. In een eerste fase worden die nog bestuurd door piloten, daarna zouden de securitydrones zelfstandig vliegen. Deze vorm van geautomatiseerde luchtbewaking is een primeur voor ons land. Enige voorwaarde is dat België snel de nieuwe Europese dronewetgeving toepast die vanaf 2019 in voege treedt. Pas dan ligt de weg helemaal open om zelfstandige drones een actieve rol te laten spelen in de beveiliging van gebouwen of terreinen.

Roel DAMIAANS

Drones die zelfstandig door de lucht vliegen, die mensen of voertuigen kunnen herkennen en beelden kunnen doorsturen naar een centrale meldkamer. Het idee lijkt zo weggeplukt uit een sciencefictionfilm, maar vanaf volgend jaar wordt het realiteit. Autonome drones zullen in 2019 boven DronePort en het industrieterrein van Brustem (Sint-Truiden) patrouilleren en alle verdachte feiten – zoals brand, inbraak of vandalisme – signaleren aan een privébewakingsfirma.

De initiatiefnemers zijn DronePort, de stad Sint-Truiden, Groep Willemen, de lokale politie en brandweer, Seris Security en het Diepenbeekse bedrijf DroneMatrix. “Ik denk dat dit een logische evolutie is. Drones leveren nauwkeurige beelden die de situatie meteen in kaart brengen. En ze zijn voor mensen met slechte bedoelingen ook wel een afschrikmiddel. Vandaar dat we graag in dit project meestappen”, zegt algemeen directeur Peter Dedrij van DronePort.

Een bewakingsagent kan nooit overal tegelijk zijn, maar een dronekan zich razendsnel verplaatsen. Die tijdswinst kan van belang zijn in crisissituatiesFRANK VANWELKENHUYSENCEO van DroneMatrix

Verkeer regelen

“Op dit moment is zoiets nog onmogelijk door de strenge dronewetgeving in ons land”, zegt CEO Frank Vanwelkenhuysen van DroneMatrix. “Maar dat verandert als in 2019 de nieuwe EU-regels van kracht zijn. Dan wordt een dergelijke vorm van dronebewaking op korte termijn mogelijk. Wij zijn er alvast helemaal klaar voor.”

DroneMatrix levert oplossingen op maat in de beveiligingssector. “Voor dronebewaking bieden we twee systemen aan. In het eerste geval hangt de drone vast aan een kabel die het toestel ook van elektriciteit voorziet, de zogenaamde tethered drone. Daardoor kan de drone uren, zelfs dagen in de lucht blijven.” Zo’n bekabelde drone is interessant voor security op een evenement of ordediensten die een grote massa willen controleren. Of voor hulpdiensten om een rampgebied vanuit de lucht te kunnen bekijken.

In het tweede geval vliegen de drones draadloos en zelfstandig. “Als je de drones uitrust met artificiële intelligentie wordt nog veel meer veel mogelijk”, gaat Vanwelkenhuysen verder. “We hebben een test gedaan waarbij drones het verkeer in kaart brengen. Dat biedt perspectieven: ze kunnen voertuigen tellen, de snelheid en acceleratie berekenen, en indien gewenst communiceren met dynamische verkeersborden om bijvoorbeeld filevorming bij evenementen te beperken.”

Livebeelden

Volgens de wet moet een drone op dit moment bestuurd worden door een gediplomeerde drone-piloot. Maar Vanwelkenhuysen is ervan overtuigd dat de stap snel gezet zal worden naar drones die autonoom patrouilleren. “Zolang elke drone een eigen piloot nodig heeft, is het ook niet rendabel. Als ze autonoom mogen vliegen, kunnen ze een gebied permanent controleren. Wanneer de batterij leeg is, vliegen ze zelf terug naar het laadstation. Deze drones bieden veel voordelen voor bewakingsfirma’s die een groot gebied moeten screenen. Een bewakingsagent kan nooit overal tegelijk zijn, maar een drone kan zich razendsnel verplaatsen. Die tijdswinst kan in crisissituaties van belang zijn. Bovendien kunnen livebeelden van de drone doorgestuurd worden naar de bewakingsdienst of politie die onderweg is. Op die manier weten die wat ze kunnen verwachten bij aankomst, en hebben ze een overzicht van de situatie vanuit de lucht.”

 
YUNH520EU_028-thumbnail

Detectiesysteem

De camera’s van DroneMatrix werken ook ’s nachts en zijn compatibel met een detectiesysteem dat ontwikkeld werd door de KU Leuven. Op die manier kan de drone zelfs vanop veertig meter hoogte mensen, dieren, auto’s en vrachtwagens herkennen en onderscheiden.

Betekent dit dat drones op termijn de taak van de bewakingsagent helemaal zullen overnemen? “Nee, want menselijke controle zul je altijd nodig hebben. De drones zullen de job van de bewakingsagent alleen maar boeiender én veiliger maken.”

DRONESECTOR TEGEN 2020 GOED VOOR RUIM 1.000 EXTRA JOBS

 

HASSELTTegen 2020 zou de Belgische commerciële dronesector meer dan 1.000 extra jobs kunnen creëren en een omzet leveren van 409 miljoen euro. Enige voorwaarde is wel dat de EU-dronewetgeving ook in ons land snel wordt toegepast. Dat stellen technologiefederatie Agoria en consultancybureau PwC België in een gezamenlijke studie.

De resultaten van de studie werden gisterochtend voorgesteld onder de controletoren van Belgocontrol, in het bijzijn van 50 bedrijven die actief zijn in de Belgische dronesector. België is een van de Europese landen die het voortouw nemen in de ontwikkeling van deze nieuwe industrie. “Maar het is belangrijk dat ons land nu de boot niet mist”, zegt business group leader Yves Schellekens van Agoria. “Begin volgend jaar komt er een nieuwe Europese dronewetgeving rond veiligheid, privacy en ecologie. Willen we de Belgische sector alle kansen geven, dan is het belangrijk dat we die EU-wetgeving binnen de zes maanden toepassen. Zonder extra Belgische regels.”

Tegen 2020 zou de sector dan meer dan 1.000 extra jobs kunnen creëren en een totale omzet vertegenwoordigen van 409 miljoen euro. Vooral de inspectie van grote infrastructuren – zoals windmolens, gebouwen, hoogspanningskabels of zonnepanelenparken – is een bloeiende business. (rd)

Verwachte omzet voor Belgische dronesector in 2020 per industrie (in miljoen euro)

Landbouw: 29

Energie: 23,3

Entertainment en media: 45,7

Infrastructuur: 176,3

Verzekeringen: 40,6

Beveiliging: 30,9

Telecom: 19,6

Transport en logistiek: 43,6

Totaal: 409

Roel DAMIAANS BVL

Tethering drones for all purposesklik below

https://www.dronewatch.nl/2018/04/09/lets-bedrijf-ontwikkelt-drone-die-windmolens-reinigt/
Advertentie